hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Zmluvy
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Rok 2011
  Rok 2010
 
  Zmluvy - rok 2016
 

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2016

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2016 (Rámcová zmluva) RZ_o_PpS_a_RE.pdf 773 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_RZ_PpS_RE.doc 119 kB
 • Prílohy k Rámcovej zmluve
Prilohy_RZ_PpS_RE.doc 405 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2016 (Trojdohoda) Trojdohoda_2016.pdf 289 kB
 • Trojdohoda - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_Trojdohoda.doc 51 kB
 • Trojdohoda – Článok III a Prílohy
Tretia_str_Trojdohoda.doc 130 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy v roku 2016

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy v roku 2016 (Zmluva) Zmluva_PpS_BS.pdf 392 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_Z_PpS_BS.doc 59 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_Z_PpS_BS.doc 156 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2016

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu SRN v roku 2016 (Zmluva) Zmluva_o_PpS_SRN.pdf 460 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_Z_PpS_SRN.doc 68 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_Z_PpS_SRN.doc 163 kB
 

Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2016

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2016 (Rámcová zmluva) RZ_NRE_2016.pdf 370 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_RZ_NRE.doc 70 kB
 • Rámcová zmluva - Prílohy
Prilohy_RZ_NRE.doc 117 kB
 

Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia Zmluva_cezhranicny_prenos.pdf 445 kB
 • Zmluva-Strany na doplnenie
Zmluva_strany_na_doplnenie.doc 32 kB
 • Zmluva-Príloha č.1 na doplnenie
Zmluva_priloha_cislo_1_na_doplnenie.doc
50 kB
 
Späť