hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Zmluvy
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Rok 2011
  Rok 2010
 
  Zmluvy - rok 2018
 

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2017

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny Rámcová zmluva) RZ o PpS a RE_2017.pdf 675 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_RZ.docx 30,8 kB
 • Prílohy k Rámcovej zmluve
Prilohy_RZ.doc 444 kB
 • Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Priloha c.1 _RZ_o_PpS_a_RE.docx 149 kB
 • Účinnosť RZ – Článok XVIII
Ucinnost_RZ_Clanok_XVIII.doc 80,5 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2017 (Trojdohoda) Trojdohoda_ k RZ o PpS a RE.pdf 289 kB
 • Trojdohoda - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_Trojdohoda.doc 47,5 kB
 • Trojdohoda – Článok III a Prílohy
Clanok_III_Trojdohoda.doc

Prilohy_Trojdohoda_ k RZ o PpS a RE.doc
47,5 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy v roku 2017

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy v roku 2017 (Zmluva) Zmluva_ PpS_BS_2017.pdf 393 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_Z_PpS_BS.doc 59,5 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_Zmluva_PpS_BS.doc 157 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2017

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu SRN v roku 2017 (Zmluva) Zmluva_o_PpS_SRN_2017.pdf 395 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_Z_PpS_SRN.doc 68 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_Zmluva_PpS_SRN.doc 164 kB
 

Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre odberateľov elektriny ZoPaP_Odberatel.pdf 538 kB
Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy ZoPaP_PDS.pdf 533 kB
Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre výrobcov elektriny ZoPaP_Vyrobca.pdf 311 kB
 

Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2017

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2017 (Rámcová zmluva) RZ o NRE_2017.pdf 369 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podp.str_RZ_NRE.doc 68,5 kB
 • Rámcová zmluva - Prílohy
Prilohy_RZ_NRE.doc  
 

Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia Zmluva_cezhranicny_prenos.pdf 454 kB
 • Zmluva - Strany na doplnenie
Zmluva_strany_na_doplnenie.doc 40 kB
 • Zmluva - Príloha č.1 na doplnenie
Zmluva_priloha_c.1_na_doplnenie.doc
53 kB
 
Späť