Aktualizovaný Obchodný kódex PS SR

Zdieľať

Dňa 26.3.2003 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) súhlasil so znením Obchodného kódexu prenosovej sústavy SR. Účinnosť revidovaného znenia Obchodného kódexu PS SR je od 1.4.2003.
Obchodný kódex PS SR je prístupný k stiahnutiu v časti Dokumenty / Obchodný kódex.

Aktuality