Kódex prenosovej sústavy SR

Zdieľať

Dňa 21.8.2002 bol Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválený Kódex prenosovej sústavy SR, ktorý predložila úradu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.
Kódex prenosovej sústavy SR nadobudol účinnosť 1.9.2002 a je prístupný k stiahnutiu v časti Dokumenty / Sieťový kódex.

Aktuality