Obchodný kódex PS SR

Zdieľať

Dňa 18.12.2002 bol Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odsúhlasený Obchodný kódex Prenosovej sústavy SR.
Obchodný kódex PS SR je prístupný k stiahnutiu v časti Dokumenty / Obchodný kódex.

Aktuality