Z rokovania Dozornej rady

Zdieľať

 
Na prvom rokovaní v novom zložení sa 30.10.2006 zišla Dozorná rada akciovej spoločnosti Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.), na ktorom jej členovia zvolili Ing. Petra Matejíčka
za predsedu a Ing. Vladimíra Sečku za podpredsedu Dozornej rady. Podpredsedom DR naďalej
zostáva aj Ing. Ján Oráč.
 

Dozorná rada tiež vzala na vedomie rozhodnutie predstavenstva SEPS, a. s., ktoré menuje dňom 31.10.2006:

  • Ing. Petra Adamca do funkcie generálneho riaditeľa
  • Ing. Štefana Lovasa do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky a systémov
  • Doc. Ing. Miroslava Rapšíka, CSc. do funkcie vrchného riaditeľa úseku SED a obchodu
  • Ing. Vladimíra Ševčíka do funkcie vrchného riaditeľa úseku ekonomiky a financií
  • Ing. Rudolfa Kvetána do funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a medzinárodnej spolupráce.
  • (am)

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality