1. Úvodná stránka
 2. Aktualizácia Technických podmienok

Aktualizácia Technických podmienok

Aktualizácia Technických podmienok

  Ukončená verejná konzultácia k zmenám v Dokumente B Technických podmienok – je prístupné vyhodnotenie pripomienok a aktualizovaný dokument B

  Dňa 3.7. 2023 bola predstavenstvom spoločnosti SEPS schválená aktualizácia dokumentov A, D a vybraných hárkov Dokumentu E Technických podmienok. Zmeny vo vybraných dokumentoch boli navrhnuté z dôvodu prebiehajúceho procesu pripojenia SEPS k európskym platformám na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou a automatickou aktiváciou (MARI, PICASSO) v roku 2024.

  K dokumentom A, D a E je možné zasielať podnety a pripomienky na ÚRSO cez nasledovný odkaz:

  Verejný konzultačný proces | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

  Aktualizované dokumenty:

  Dokument A Všeobecné ustanovenia                             Aktualizovany Dokument_A_PICASSO-MARI.pdf

  Dokument D Dispečerské riadenie prenosovej sústavy  Aktualizovany Dokument_D_PICASSO-MARI.pdf 

  Dokument E Prílohy na vypĺňanie                                   Aktualizovane harky Dokumentu_E.xlsx