1. Úvodná stránka
 2. Aktualizácia Technických podmienok

Aktualizácia Technických podmienok

Aktualizácia Technických podmienok

  Dňa 9. 7. 2024 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v dokumentoch Technických podmienok vyplývajúce najmä z procesu pripájania SEPS k európskym k platformám na výmenu regulačnej energie (RE) z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou (mFRR) a automatickou (aFRR) aktiváciou v roku 2024. Aktualizácia súvisiaca s pripojením k platformám sa týka Dokumentov A, D, E a F.

  V Dokumentoch N a O boli zapracované zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe a zmeny s cieľom zosúladenia znenia s legislatívou. 

  Dokumenty na stiahnutie:

  Dokument A Všeobecné ustanovenia
  Dokument D Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
  Dokument E prílohy 
  Dokument F Metodiky
  Dokument N Technické podmienky pre pripojenie do PS
  Dokument O Plán obrany a obnovy