hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Profil SK / CZ
 

Oznámenie o testovaní


  Vážení účastníci trhu,

  počnúc obchodným dňom 01.01.2019 bude na profile SK-CZ zavedené prideľovanie dlhodobých kapacít formou ročných a mesačných aukcií prostredníctvom aukčnej kancelárie JAO Joint Allocation Office S.A.

  V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou SEPS a ČEPS pripravujú testovanie procesu nominácie a matchingu dlhodobých kapacít pridelených na profile SK-CZ prostredníctvom JAO. Testovanie bude nadväzovať na test prideľovania dlhodobých kapacít na profile SK-CZ, ktoré v dňoch 06. - 07.11.2018 organizuje JAO.

  Účastníci trhu na strane SEPS, ktorí sa zúčastnia testovania prideľovania kapacít v JAO, môžu po obdržaní Rights Document z JAO pridelené kapacity nominovať v testovacom prostredí DaE SK (ich protistrana v testovacom prostredí MMS CZ).


  Deadline na zaslanie nominácií je stanovený na 16:00 hod,

  06.11.2018 na obchodný deň 02.01.2019,
  07.11.2018 na obchodný deň 03.01.2019,

  následne prebehne testu matchingu predložených nominácií.


  Žiadame účastníkov trhu na strane SEPS, ktorí majú záujem zúčastniť sa testovania, aby sa pre uvedený test zaregistrovali v termíne do 05.11.2018 na adrese:
  Michal.Benedik@sepsas.sk

  Adresa testovacieho prostredia DaE SK:
  https://test-dae.sepsas.sk

  Adresa pre zadávanie XML prostredníctvom e-mailu do DaE SK:
  test-dae@sepsas.sk
 

Rok 2019

  Dlhodobé prideľovanie cezhraničných kapacít

  V zmysle Rozhodnutia č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, je výkonom úloh SAP poverená spoločnosť JAO Joint Allocation Office S.A.

  V zmysle Rozhodnutia č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 a Rozhodnutia ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA, budú počnúc obchodným dňom 1.1.2019 zavedené dlhodobé aukcie na profile SK-CZ.

  Dlhodobé prenosové práva budú prideľované prostredníctvom spoločnosti JAO, ktorá je poverená výkonom úloh SAP.

  Dlhodobé prenosové práva budú prideľované formou fyzických prenosových práv v súlade s princípom Use-It-Or-Sell-It.

  Dlhodobé prenosové práva budú prideľované prostredníctvom ročných a mesačných aukcií v zmysle platných aukčných pravidiel Harmonized auction rules zverejnených na internetovej stránke JAO, pozri:

 • http://jao.eu/support/resourcecenter/overview


 • Denné prideľovanie cezhraničných kapacít

  Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO (počnúc 19.11.2014). Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
  Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

  V prípade technických problémov s prepojením českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, alebo iných okolností, ktoré znemožnia vykonávať market coupling, bude na profile SK/CZ vyhlásená denná tieňová explicitná aukcia (Tieňová aukcia), ktorú vyhlasuje a koordinuje ČEPS počnúc 28.2.2014. Pravidlá Tieňovej aukcie pozri tu:

 • Pravidlá Tieňovej aukcie


 • Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít

  Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
  Bližšie informácie pozri tu.
 

Rok 2018


  Na profile SK/CZ nie sú dlhodobé cezhraničné prenosové kapacitné práva prideľované formou explicitných ročných a/alebo mesačných aukcií. Požadované cezhraničné prenosy je možné voľne nominovať do termínu D-2 - pozri dokument:

 • Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SK/CZ


 • Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO (počnúc 19.11.2014). Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
  Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

  V prípade technických problémov s prepojením českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, alebo iných okolností, ktoré znemožnia vykonávať market coupling, bude na profile SK/CZ vyhlásená denná tieňová explicitná aukcia (Tieňová aukcia), ktorú vyhlasuje a koordinuje ČEPS počnúc 28.2.2014. Pravidlá Tieňovej aukcie pozri tu:

 • Pravidlá Tieňovej aukcie


 • Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
  Bližšie informácie pozri tu.
 

Archív

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

 
 
Späť