hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / CZ
  Výsledky ročnej aukcie
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
 
  Voľné obchodovateľné kapacity
 

Prenosová kapacita pre cezhraničné výmeny elektriny na profile Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. / ČEPS, a.s.

 
Voľné obchodovateľné kapacity na december 2005
 
Smer Kapacita
(MW)
do SEPS 415
zo SEPS 400
 
Definície
  1. Voľná obchodovateľná kapacita pre mesiac je výkon garantovaný počas celého mesiaca, tj. pre všetky plánované režimy a predpokladané stavy ES vrátane kruhových a fyzikálnych tokov výkonu len s výnimkou prípadov tzv. "vyššej moci".
  2. Upresnenie obchodovateľných kapacít na profile je možné v ďalších etapách prípravy prevádzky ES SR.
Poznámky
  1. Hodnoty zohľadňujú fyzikálne rozdelenie obchodov na profile
  2. Výkony v jednotlivých smeroch sú vzájomne závislé
  3. Hodnoty platia pre plánované zapojenie siete a typické prevádzkové pomery s uvažovaním kritéria N-1
  4. Hodnoty sú spoločné pre oboch partnerov na profile
  5. Hodnoty v smeroch "zo SEPS" a "do SEPS" platia nezávisle na sebe