hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / CZ
  Výsledky ročnej aukcie
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
 
  Výsledky mesačných aukcií
 
Výsledky mesačnej aukcie pre december  2005 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / CEPS konanej dňa 8.11.2005
 
  CEPS >> SEPS SEPS >> CEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 415 400
Pridelená kapacita (MW) 410 400
Aukčná cena (EUR/MW) 33 67
 

Na profile SEPS/ČEPS suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz i vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Mesačné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v Pravidlách mesačnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2005 na profile SEPS/ČEPS zverejnených na www.sepsas.sk

 

Archív aukcií

 
Späť