hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / CZ
  Výsledky ročnej aukcie
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
 
  Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / ČEPS konanej dňa 30. 11. 2004
 
  ČEPS >> SEPS SEPS >> ČEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 800 800
Pridelená kapacita (MW) 785 800
Aukčná cena (EUR/MW) 1 664 312
 

Na profile SEPS/ČEPS suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz a vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2005 na profile SEPS/ČEPS zverejnených na www.sepsas.sk.

 
Späť