hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SEPS / MAVIR ZRt.
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Voľné obchodovateľné kapacity
 

Prenosová kapacita pre cezhraničné výmeny elektriny na profile Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. / MAVIR ZRt.

 
Voľné obchodovateľné kapacity na december 2007
 
Smer Kapacita
(MW)
zo SEPS 175
do SEPS 200
 
Komentár
  • Z dôvodu plánovaných odstávok zariadení ES SR v termínoch 1.12 - 9.12.2007
    je oproti ročnej hodnote celkové navýšenie kapacity na profile v smere zo SEPS nulové.
 
Definície
  • Voľná obchodovateľná kapacita pre mesiac je výkon garantovaný počas celého mesiaca, tj. pre všetky plánované režimy a predpokladané stavy ES vrátane kruhových a fyzikálnych tokov výkonu len s výnimkou prípadov tzv. "vyššej moci".
  • Upresnenie obchodovateľných kapacít na profile je možné v ďalších etapách prípravy prevádzky ES SR.
 
Poznámky
  • Hodnoty zohľadňujú fyzikálne rozdelenie obchodov na profile
  • Výkony v jednotlivých smeroch sú vzájomne závislé
  • Hodnoty platia pre plánované zapojenie siete a typické prevádzkové pomery s uvažovaním kritéria N-1
  • Hodnoty sú akceptované MAVIR, ZRt.
  • Hodnoty v smeroch "zo SEPS" a "do SEPS" platia nezávisle na sebe
Späť