hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / HU
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky mesačných aukcií
 
Výsledky mesačnej aukcie pre december  2007 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / MAVIR ZRt. konanej dňa 13.11.2007
 
  SEPS >> MAVIR MAVIR >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 175 200
Pridelená kapacita (MW) 155 160
Aukčná cena (EUR/MW) 52 0
 

Na profile SEPS/MAVIR suma požadovaných prenosových kapacít pre vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Mesačné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Na profile SEPS/MAVIR suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Mesačné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v Pravidlách mesačnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2007 na profile SEPS/MAVIR zverejnených na www.sepsas.sk.

 

Archív aukcií

 
Späť