hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / HU
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / MAVIR konanej dňa 30. 11. 2004
 
  SEPS >> MAVIR MAVIR >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 250 200
Pridelená kapacita (MW) 250 195
Aukčná cena (EUR/MW) 48 180 266
 

Na profile SEPS/MAVIR suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz a vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2005 na profile SEPS/MAVIR zverejnených na www.sepsas.sk.

 
Späť