hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / HU
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky ročnej aukcie pre rok 2008
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2008 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS/ MAVIR konanej dňa 27.11.2007
 
  SEPS >> MAVIR MAVIR >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 350 200
Pridelená kapacita (MW) 350 200
Aukčná cena (EUR/MW) 101 718,72 4 392,31
 

Na profile SEPS/MAVIR suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz a vývoz v platne podaných
prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v Pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2008 na profile SEPS/MAVIR zverejnených na www.sepsas.sk.

 
Späť