hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / UA
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2009
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky mesačných aukcií
 
Výsledky mesačnej aukcie pre december  2018 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / WPS konanej dňa 13.11.2018
 
  SEPS >> WPS WPS >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 400 400
Pridelená kapacita (MW) 364 189
Aukčná cena (EUR/MW) 14,88 0
 

Na profile SEPS/WPS suma požadovaných prenosových kapacít pre vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu. Prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Na profile SEPS/WPS suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu. Prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v „Pravidlách mesačnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2018 na cezhraničnom prenosovom profile SEPS/WPS organizovanej SEPS“ zverejnených na www.sepsas.sk.

 

Archív aukcií

 
Späť