english sobota - 29. február, 2020,    meniny má ..... hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Informácia na základe článku 16 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim a ...
(21.2.2020)
> Oznam
V platných Technických podmienkach prístupu a ...
(20.1.2020)
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0027_2019_E_EU,...
(7.1.2020)
> Oznam
Dňa 17. 12. 2019 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2019/E-PP,...
(30.12.2019)
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0193/2020/E,...
(18.12.2019)

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Tlačová správa o stave projektu DE-AT-PL-4MMC (tzv. Interim Coupling)
Nominovaní operátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia ...
(13.12.2019)
> WEB IPDE
Systém International Phasor Data Exchange (ďalej len IPDE) ...
(11.11.2019)
> Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL
Spoločnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná...
(8.11.2019)
> Spoločný postup v prípade odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ dňa 31.10.2019
Prevádzkovatelia prenosových sústav a Nominovaní operátori trhu participujúci v rámci jednotného prepojenia denných trhov...
(25.10.2019)
> Energetici odložili práce na vedení, kde hniezdi sokol lastovičiar
Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení...
(7.8.2019)
Posledná modifikácia: 28.2.2020 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk