english pondelok - 23. september, 2019,    meniny má ZDENKA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
Dňa 20.09.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k ...
(20.9.2019)
> Oznam
Dňa 20.09.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k ...
(20.9.2019)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené ...
(2.9.2019)
> Oznam
Bolo zverejnené Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na...
(22.8.2019)
> Oznam
Dňa 13.08.2019 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná...
(15.8.2019)

Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom
zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Energetici odložili práce na vedení, kde hniezdi sokol lastovičiar
Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení...
(7.8.2019)
> SEPS a ČEPS rokovali na najvyššej úrovni o spolupráci
Členovia predstavenstva a vrcholového manažmentu prevádzkovateľov prenosových sústav Českej ...
(31.5.2019)
> Rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS M. Obertom pre portál www.venergetike.sk (so šéfredaktorom M. Dargajom)
SEPS realizuje veľkú investičnú akciu v Bystričanoch, kde by mala zrekonštruovať ...
(17.4.2019)
> Prezentácia záverov z verejnej konzultácie k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie...
(31.5.2018)
> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom
Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
(10.5.2018)
Posledná modifikácia: 20.9.2019 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk