english štvrtok - 2. apríl, 2020,    meniny má ZITA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
Dňa 31. 3. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené...
(1.4.2020)
> Projekt DE-AT-PL-4MMC sprístupnil účastníkom trhu informácie o pripravovanom technickom riešení
Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného...
(25.3.2020)
> OZNAM PRE VEREJNOSŤ – zmena v skrátených úradných hodinách centrálnej podateľne
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zabezpečenia...
(20.3.2020)
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS)...
(20.3.2020)
> Oznam pre verejnosť – špeciálne režimové opatrenia pri vstupe do budovy SEPS
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s prijatými ...
(18.3.2020)

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> KORONAVÍRUS: SEPS musela okamžite zabezpečiť respirátory pre zamestnancov, nebol vtedy priestor na porovnanie ponúk
(31.3.2020)
> ENERGETIKA: Situácia pri prenose elektriny je stabilná, riziko blackoutu je veľmi nízke
Za obdobie od prvého do dvadsiateho druhého marca zaznamenala SEPS...
(27.3.2020)
> Spotreba elektriny na Slovensku od začiatku roka 2020
Prehľad indexu spotreby elektriny a rozdielu teplôt za nižšie uvedené...
(25.3.2020)
> Opatrenia v súvislosti s ochranou pred prenosom infekcie koronavírus COVID-19 v spoločnostiSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v podmienkach Slovenského elektroenergetického dispečingu, Žilina
Na celom území Slovenskej republiky platí mimoriadna situácia...
(20.3.2020)
> Opatrenia v súvislosti s ochranou pred prenosom infekcie koronavírus COVID-19 v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Na celom území našej republiky platí mimoriadna situácia...
(18.3.2020)
Posledná modifikácia: 1.4.2020 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk