Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

V našej spoločnosti, ktorá je spoľahlivým prevádzkovateľom elektroenergetickej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky si uvedomujeme, akú dôležitú úlohu zohrávame v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Z tohto dôvodu sme dňa 15. mája 2021 zriadili Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Je tvorený z asignácie dane našej spoločnosti a financie z neho môžu byť použité na podporu a rozvoj verejnoprospešných aktivít, ktoré realizujú mimovládne neziskové organizácie. Tieto prostriedky teda nie sú v portfóliu našej spoločnosti, ale zúčastňujeme sa na rozhodovaní o ich smerovaní.

Podpory dobrých nápadov a aktivít nikdy nie je dosť. Nie je ľahké rozhodnúť sa, kam prispieť, keď je okolo nás toľko dobrých, vzácnych a prospešných iniciatív a toľko núdznych ľudí, či finančne poddimenzovaných oblastí nevyhnutných pre naše zdravé a dobré fungovanie. V SEPS sme svoju pozornosť z hľadiska spoločenskej zodpovednosti podnikania nakoniec zamerali na oblasti úzko súvisiace s našou prácou. Na vzdelávanie, vedu a výskum, prioritne so zameraním na energetiku, a na ochranu životného prostredia, na ktoré má činnosť našej spoločnosti priamy vplyv.

Na verejnoprospešné aktivity zo spomenutých oblastí môžu záujemcovia z neziskového sektora získať grant práve z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.