Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
Tlačové správy
> Rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS M. Obertom pre portál www.venergetike.sk (so šéfredaktorom M. Dargajom) SEPS realizuje veľkú investičnú akciu v Bystričanoch,......
(17. 4. 2019)

> Prezentácia záverov z verejnej konzultácie
k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie...
(31. 5. 2018)

> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
(10. 5. 2018)

> Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty...
(21. 9. 2017)

> Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o...
(22. 6. 2017)

> Tlačová správa V anglickej verzii stránky bola zverejnená tlčová správa "V4 Transmission system operators (ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS) and TRANSELECTRICA are deeply concerned by nontransparent developments around the implementation of cong...
(24. 5. 2017)

> Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2016 V sídle spoločnosti sa dňa 3.5.2017 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú s...
(3. 5. 2017)

> Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska má nové prezídium

Zvolené bolo na dnešnom valnom zhromaždení
Riadne valné zhromaždenie Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej „ZZES“) sa uskutočnilo...
(4. 4. 2017)

> Slovensko a Maďarsko vybudujú významné elektrizačné prepojenie Slovenskú republiku a Maďarsko spojí nové významné cezhraničné prepojenie elektrického vedenia....
(1. 3. 2017)

> Výstava diel handicapovaných umelcov Slovenska v SEPS


„Prinášame pozitívnu energiu tým, ktorí to potrebujú“
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prináša...
(14. 2. 2017)

> Podpis zmluvy na zhotovenie diel
„Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“
a „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dňa 6. 2. 2017 vo svojom sídle slávnostne podpísala zmluvu na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“,...
(6. 2. 2017)

> Tlačová správa Dňa 9. 1. 2017 minister financií Peter Kažimír slávnostne uviedol do funkcie nových členov Predstavenstva...
(9. 1. 2017)

> Tlačová správa Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., boli s účinnosťou ku dňu 31.12.2016 odvolaní...
(1. 1. 2017)

> RIS vybuduje pre SEPS renomovaná firma Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) neustále monitoruje stav prenosovej sústavy....
(10. 8. 2016)

> Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2015 V sídle spoločnosti sa dňa 29.4.2016 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie...
(29. 4. 2016)

> OKTE, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
sú pripravené na reportovanie v 2. fáze REMIT
Legislatíva REMIT...
(6. 4. 2016)

> Vedenia 400 kV Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka Príprava výstavby vedení 2x400 kV Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a 2x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka sa zo strany SEPS nachádza v štádiu...
(25. 1. 2016)

> Agentúra ACER začala so zberom údajov slúžiacich k dohľadu nad trhmi s energiami Dnes, 7. októbra 2015, vstúpila v platnosť povinnosť stanovená REMIT...
(9. 10. 2015)

> Bezpečnostné cvičenie v elektrickej stanici SEPS v Križovanoch nad Dudváhom Dňa 6. 10. 2015 sa v elektrickej stanici (ESt) spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) v Križovanoch nad Dudváhom...
(6. 10. 2015)

> Reakcia na vydané stanovisko agentúry ACER No.09/2015 z 23.septembra 2015: Dňa 2. decembra 2014 obdržala agentúra ACER...
(25. 9. 2015)

2 3 4 5 6

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK