Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné konzultácie
  Verejná konzultácia 26.07.2019
  Verejná konzultácia 27.09.2019
  Verejná konzultácia 19.12.2019
  Verejná konzultácia 28.7.2020
  Verejná konzultácia 19.2.2021
  Verejná konzultácia 12.4.2021
  Verejná konzultácia 20.04.2021
  Dohoda o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
  Verejná konzultácia 11.10.2021
  Verejná konzultácia 19.10.2021
 
Verejné konzultácie
 

Verejná konzultácia k návrhu metodiky podľa čl. 119, ods. 1, písm. r)
Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485

 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k návrhu metodiky „Opatrenia na zníženie FRCE (regulačná odchýlka obnovenia frekvencie) vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe činného výkonu jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek“ vypracovaný v zmysle čl. 119, ods. 1, písm. r) Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „SOGL“), ktoré vstúpilo do platnosti 14.09.2017.

Článok 119 Nariadenia SOGL ukladá prevádzkovateľom prenosových sústav povinnosť vypracovať návrhy prevádzkových dohôd, v prípade ak blok LFC prevádzkujú viacerí prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prevádzkových metodík, ak LFC blok prevádzkuje jeden prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Návrhy prevádzkových dohôd resp. návrhy jednotlivých metodík je podľa čl. 119 Nariadenia SOGL potrebné vypracovať najneskôr do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti SOGL. Návrh bude predložený Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na schválenie do 14.09.2018. Tento návrh je postúpený na verejnú konzultáciu v súlade s článkom č. 6, ods. 3, písm. e), bod iii) Nariadenia SOGL.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac - od 08.08.2018 do 08.09.2018.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.sogl@sepsas.sk.
 
Dokumenty na stiahnutie:
Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Návrh metodiky FRCE
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok-FRCE
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie SO GL
Výsledky verejnej konzultácie  
 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK