Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné konzultácie
  Verejná konzultácia 26.07.2019
  Verejná konzultácia 27.09.2019
  Verejná konzultácia 19.12.2019
  Verejná konzultácia 28.7.2020
  Verejná konzultácia 19.2.2021
  Verejná konzultácia 12.4.2021
  Verejná konzultácia 20.04.2021
  Dohoda o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
 
Verejné konzultácie

Verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy“

 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy otvára ku dňu 25. 6. 2018 verejnú konzultáciu k dokumentu:

Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy.

Dokument Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy (ďalej len „Podmienky“) bol vypracovaný spoločnosťou SEPS na základe povinnosti uvedenej v čl. 4 nariadenia komisie EÚ 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „nariadenie ER“).

Podľa tohto nariadenia je nutné definovať poskytovateľov služieb obnovy v podmienkach elektrizačnej sústavy SR, tzn. definovať subjekty prevádzkujúce zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre proces obnovy elektrizačnej sústavy (zdroje „Štartu z tmy“).

Vypracované Podmienky podliehajú podľa čl. 7 nariadenia ER verejnej konzultácii. Po ukončení verejnej konzultácie SEPS zohľadní názory zainteresovaných strán a tieto zapracuje, resp. nezapracuje do Podmienok. SEPS následne, v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží Podmienky na schválenie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac: od 25. 6. 2018 do 24. 7. 2018.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: vk-obnova@sepsas.sk.
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla-a-podmienky-konzultacneho-procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie NC ER
Výsledky verejnej konzultácie v rámci uskutočnenej VK nebola k dokumentu vznesená žiadna pripomienka

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK