Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
  Náhrady za zriadenie vecného bremena
  Ochrana osobných údajov
 
Ochrana osobných údajov

Využívanie súborov cookies

Zásady používania súborov cookies

Táto stránka obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., využíva súbory cookies a podobné technológie (ďalej len "cookies").

Informačné systémy a webové portály prevádzkované spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len "portály") používajú súbory cookies. Tieto súbory uložené v koncovom zariadení (ďalej len "prehliadač") návštevníka webových stránok (ďalej len "používateľ") nám pomáhajú poskytovať lepšie služby a relevantnejší obsah.

Používaním informačných systémov prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vyjadrujete súhlas s použitím cookies podľa nastavenia v prehliadači používateľa.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., neposkytuje žiadne údaje o používateľoch tretím stranám na marketingové účely.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané a ukladané pri návšteve webových stránok do koncového zariadenia používateľa. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas exspirácie a samotný obsah, v ktorom si webové stránky ukladajú potrebné informácie. Pri ďalšej návšteve používateľa na stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookies na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Tieto súbory nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k nim prístup iných webových stránok ako tých, ktoré cookies súbor vytvorili. Používateľ je zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí.

Prečo používame cookies?

Cookies sú nevyhnutné pri prevádzke informačných systémov spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Umožňujú jednoznačne identifikovať používateľov a subjekty, ktoré reprezentujú, a uchovávať stav akcií, ktoré používatelia informačných systémov vykonávajú.

Cookies používané v portáloch poskytujú štatistické informácie o ich využívaní, čo vedie k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a prispôsobovaniu systémov požiadavkám používateľov.

V portáloch prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým ste prítomní na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookies uložené vo vašom prehliadači, závisí od typu súborov cookies, ako aj od nastavenia vášho prehliadača.

Na webových stránkach spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., používame niekoľko typov súborov cookies:

Základné súbory cookies

Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku portálov spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie portálov spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty), prihláseného používateľa atď.

Prevádzkové súbory cookies

Tieto súbory cookies nie sú nevyhnutné. Vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť portálov. V tomto prípade sa jedná napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie našich stránok, zobrazené notifikácie tak, aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve na našich stránkach.

Štatistické súbory cookies

Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní našich stránok, o tom, ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov atď. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať portály tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky používateľov.

Súbory cookies tretích strán

Na portáloch spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že na našich stránkach je vložený obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy používateľa na našich stránkach uložiť súbory cookies do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Jedná sa o nástroje spoločnosti Google využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie správania sa používateľov portálov, ochranu pred botmi a získavaním spätnej väzby od používateľov. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ako prevádzkovateľ nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.


Nastavenia používania cookies môžete zmeniť vo vašom prehliadači

Spôsob používania súborov cookies si môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača, resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupné veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môže používateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakáže pre všetky stránky alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si používateľ môže nastaviť, aby ho prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookies upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity.

Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii "Pomoc" každého prehliadača. Tieto nastavenia je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate na prístup na internet.

Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookies vo vašom prehliadači rešpektujeme. V takomto prípade však negarantujeme správnu funkčnosť portálov spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK