Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2021
  Výsledky hospodárenia 2020
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2003

 

Súvaha Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. ku dňu 31.12.2003

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0
     
B. Neobežný majetok 6 000 391
  B.I. Dlhodobo nehmotný majetok 42 650
  B.II. Dlhodobý hmotný majetok 5 957 741
  B.III. Dlhodobý finančný majetok 0
       
C. Obežný majetok 1 569 812
  C.I. Zásoby 1 286
  C.II. Dlhodobé pohľadávky 18 011
  C.III. Krátkodobé pohľadávky 1 153 315
  C.IV. Finančné účty 397 200
       
D. Časové rozlíšenie 41 539
   
SPOLU MAJETOK 7 611 742

A. Vlastné imanie 3 620 147
  A.I. Základné imanie 2 465 252
  A.II. Kapitálové fondy 246 525
  A.III. Fondy zo zisku 127 563
  A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 91 215
  A.V. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 689 592
       
B. Záväzky 3 382 104
  B.I. Rezervy  137 517
  B.II. Dlhodobé záväzky 1 443 339
  B.III. Krátkodobé záväzky 1 709 248
  B.IV. Bankové úvery a výpomoci  92 000
       
C. Časové rozlíšenie 609 491
       
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 611 742
* - údaje sú uvádzané v tis. Sk

Späť
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK