Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Profil SK / UA
  Rok 2020
  Rok 2019
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Rok 2011
  Rok 2010
  Rok 2009
  Rok 2008
  Rok 2007
  Rok 2006
  Rok 2005
  Rok 2004
  Archív mesačných aukcií
 
  Rok 2022
  Rok 2021
  Rok 2020
  Rok 2019
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Rok 2011
  Rok 2010
  Rok 2009
  Rok 2008
  Rok 2007
  Rok 2006
  Rok 2005
  Rok 2004
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív ročných aukcií
 
Archív mesačných aukcií
 

Archív

Rok 2022

 Archív výsledkov mesačných aukcií VOPK na profile SK/UA za rok 2022

Mesiac Dátum
aukcie
SK >> UA UA >> SK
celková
VOPK
(MW)
pridelená
(MW)
cena
(EUR/MW)
celková
VOPK
(MW)
pridelená
(MW)
cena
(EUR/MW)
január 14.12.2021 600 240 0 600 240 0
február 11.01.2022 600 250 0 600 350 0
marec 08.02.2022 600 230 0 600 330 0
apríl 08.03.2022 0 0 0 0 0 0
máj 12.04.2022 0 0 0 0 0 0
jún 10.05.2022 0 0 0 0 0 0
júl 14.06.2022 0 0 0 0 0 0
august 13.07.2022 0 0 0 0 0 0
september 09.08.2022 0 0 0 0 0 0
október 13.09.2022 0 0 0 0 0 0
november              
december              

Oznam o krátení pridelených kapacít    
 
Vážený obchodný partner, vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a s ním spojené nepredvídateľné okolnosti znemožňujúce realizáciu obchodných výmen na cezhraničnom profile SK-UA (vyššia moc) Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej dennej aukcie na profile SK-UA, budú od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00CET pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).
 
Zároveň uvádzame, že hodnoty cezhraničných prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00 CET do 31.03.2022 24:00 CET na profile SK-UA budú z dôvodu vyššej moci krátené na 0 MW v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel (Pravidlá mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“)) bod. 9 Krátenie pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity.

 

Vplyv súčasného prevádzkového režimu medzi prenosovými sústavami Slovenska a Ukrajiny na prenosové kapacity ponúkané do jednostranných aukcií
 
Vážený obchodný partner, touto cestou Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej mesačnej aukcie pre mesiac apríl 2022 na profile SK-UA, organizovanej dňa 08.03.2022,  budú  pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).
 
Hodnoty VOPK ponúkané SEPS v rámci jednostranných denných aukcií na profile SK-UA budú pre oba smery na úrovni 0 MW, pokiaľ situácia po realizácii núdzového pripojenia (emergency synchronisation) medzi synchrónne prevádzkovanou prepojenou sústavou kontinentálnej Európy a Ukrajinskou a Moldavskou prenosovou sústavou neumožní realizáciu obchodných výmen.
 
Hodnoty prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 na profile SK-UA budú v prípade potreby krátené v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel podľa aktuálnej situácie. O týchto okolnostiach budú náležite v predstihu informovaní účastníci trhu prostredníctvom webového sídla spoločnosti SEPS a vlastníci pridelených prenosových kapacít priamo v zmysle príslušných aukčných pravidiel.
 
Táto situácia je spôsobená aktuálnym prevádzkovým režimom, pri ktorom nie je prenosová sústava Ukrajiny vrátane oblasti Burštýn synchrónne prepojená so sústavou kontinentálnej Európy, dôsledkom  čoho nie je možné realizovať žiadnu obchodnú transakciu súvisiacu s prenosom elektrickej energie na profile SK-UA.

 

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 
 
Späť
 
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK