Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    EIC Kódy
  Archív
  Postup pridelovania kódov
  Systém kódovania
 
Archív

Oznam

Vážení obchodní partneri - prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav.

V súvislosti s prípravami na realizáciu centrálneho dátového skladu nameraných údajov spoločnosťou OKTE, a.s., budete v krátkej dobe písomne kontaktovaní s informáciami týkajúcimi sa problematiky kódovania Vašich meracích bodov využitím energetických identifikačných kódov (ďalej len “EIC“), pričom metodika kódovania bude pripravená lokálným vydavateľom EIC v zmysle Nariadenia vlády SR 317/2007 Z.z. § 2 písmena j)., čiže spoločnosťou Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
 

Kancelária pre vydávanie EIC kódov

 
Od 21.marca 2004 získala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) štatút lokálneho vydavateľa EIC kódu pre Slovenskú republiku. EIC (ETSO identification code) je novo zavedený systém identifikácie subjektov pôsobiacich na európskom trhu s elektrickou energiou.
 
Identifikácia pomocou kódu EIC bola vyvinutá združením ETSO (European Transmission System Operators – združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) so sídlom v Bruseli, kde je zároveň centrálna databáza kódov. Kód EIC je určený špeciálne pre oblasť energetiky a postupom času bude zavádzať kódovanie energetických subjektov.
 
Subjekty, ktoré je žiadúce identifikovať
  • Účastníci (X-kód): prevádzkovatelia prenosových sústav, obchodníci, výrobcovia, oprávnení odberatelia.
  • Oblasti (Y-kód): miestne siete, kde sú umiestnené meracie body, bilančné oblasti, tvoriace určitý počet miestnych sietí a regulačných oblastí(Y-kód).
  • Meracie body (Z-kód): napr.: pre výrobné jednotky, spotrebiteľov, cezhraničné prepojenia, atď.
Kancelária pre vydávanie EIC bola otvorená 1. mája 2004. Naša spoločnosť realizuje a ďalej rozvíja identifikáciu pomocou EIC kódov pri:
  • dojednávaní a prideľovaní prenosov na cezhraničných profiloch prostredníctvom e-Portálu DAMAS,
  • vyhodnocovaní a zúčtovaní odchýlok,
  • identifikácii odberných miest.
Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu k identifikácii účastníka
 
Systém kódovania meracích bodov
 
Identifikácia prostredníctvom kódov EIC je prvým krokom k implementácii štandardu výmeny dát na európskom trhu s elektrickou energiou – tzv. ESS. Implementácie štandardu prinesie zjednodušenie niektorých technických činností v oblasti spolupráce operátorov prenosových sústav a umožní flexibilné obchodovanie v európskom priestore so zaistením jednoznačnej identifikácie.
 
Ďalšie dokumenty
Východisková štúdia
ETSO identifikačný systém
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Kódovanie meracích bodov KodovanieMeracichBodov.doc 38 kB
Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu PostupPrideleniaEIC.doc 37 kB
Žiadosť o pridelenie EIC kódu EIC_ziadost.doc 163 kB
Vzor vyplnenia žiadosti o pridelenie EIC kódu EIC_ziadost_vyplnena.doc 164 kB

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK