Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    EIC Kódy
  Archív
  Postup pridelovania kódov
  Systém kódovania
 
Postup pridelovania kódov
 

Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu

 


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mgr. Tomáš Vojvoda
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

    1. Zároveň pre urýchlenie celého procesu, prosím, zašlite formulár „Žiadosť o pridelenie EIC“ v elektronickej podobe vo formáte MS Word e-mailom na adresu eic@sepsas.sk.
    2. Žiadosť bude odoslaná do centrálnej databázy ETSO do Bruselu na overenie a centrálnu evidenciu.
    3. O pridelení identifikačného kódu EIC bude žiadateľ operatívne vyrozumený e-mailom adresovaným na kontaktnú osobu a následne doporučenou poštou.
Pri vyplňovaní kolónky „Zobrazované meno“ v žiadosti používajte len dovolené znaky, ktorými sú číslice 0 až 9, veľké písmená anglickej abecedy A až Z, prípadne znamienko mínus (-). Doporučujeme, aby takto vytvorený reťazec obsahoval názov Vašej spoločnosti, prípadne jeho časť. Pri dodržiavaní takto definovaných kritérií bude „Zobrazované meno“ spravidla súčasťou Vášho EIC kódu.
 
Pre bližšie zoznámenie sa so správne vyplneným formulárom je k dispozícii vzor „Žiadosť o pridelenie EIC“.
 
Kontaktným miestom je Kancelária pre vydávanie EIC:
Mgr. Tomáš Vojvoda
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Tel.: +421 2 5069 2771
E-mail: tomas.vojvoda@sepsas.sk
Ing. Jana Helbichová
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Tel.: +421 2 5069 2324
E-mail: jana.helbichova.sk
 
Späť
 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK