Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2012
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave
a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2012.


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. Výberové konanie bude realizované v dvoch etapách:

I. Etapa - vypracovanie, predloženie a vyhodnotenie žiadostí o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov
    • záujemca predloží podklady na registráciu v zmysle Súťažných podkladov

    • po vyhodnotení bude záujemcovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti registrácie najneskôr do 14.06.2011

    • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 17. kalendárny deň odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na internetovej stránke SEPS, a. s., (bod 10 Súťažných podkladov)

II. Etapa – výzva na predloženie ponúk, predloženie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VII. Súťažných podkladov
  • výzva na predloženie ponúk bude zaslaná iba úspešným záujemcom/ uchádzačom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy
  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom
Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady 06_sutaz_podklady.doc 202 kB
Návrh zmluvy - Príloha č.1 k SP 06a_zmluva_VK_straty_vs_ES.pdf 06a_prva_a_podpis_strana.doc 376 kB
63 kB
Príloha č.2 k SP 06b_priloha_2.doc 89 kB
Príloha č.3 k SP 06c_priloha_3.doc 39 kB
Príloha č.4 k SP 06d_priloha_4.doc 34 kB
 

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_odpovede_07_06_2011.doc 61 kB
Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 29 kB
Vysvetľovanie ponúk Otazky_a_Odpovede_Ponuk.doc 44 kB
 
 

Prehľad množstva elektriny nakúpenej na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu ESt.

 

Množstvo elektriny nakúpenej na krytie strát v PS
a pre vlastnú spotrebu ESt. na rok 2012

Subjekt Množstvo elektriny
Repower Slovenská republika s.r.o. 137 641 MWh
SE Predaj, s.r.o. 104 710 MWh
Spolu 242 351 MWh
 
 
 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK