Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Technické údaje
  Základné údaje
  Schémy siete
  Vybrané ukazovatele
  Inštalovaný výkon
 
Inštalovaný výkon

Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav (kapitola 1.4. dokumentu N)

Sumárne za ES SR
1 837,0 MW
577,0 MW
-        
LZ 259,0 MW
493,0 MW
-        
-        
LZ -        
478,0 MW
357,0 MW
-        
LZ 80,0 MW
587,0 MW
91,0 MW
-        
LZ 99,0 MW
279,0 MW
129,0 MW
-        
LZ 80,0 MW
Sumárne za ES SR
998,8 MW
569,4 MW
297,9 MW
LZ >10 kW 131,5 MW
LZ ≤10 kW 2,2 MW
10,8 MW
-        
10,8 MW
LZ -        
477,5 MW
356,8 MW
97,3 MW
LZ >10 kW 23,4 MW
LZ ≤10 kW 0,7 MW
332,3 MW
83,6 MW
178,7 MW
LZ >10 kW 69,9 MW
LZ ≤10 kW 0,7 MW
178,3 MW
129,0 MW
11,1 MW
LZ >10 kW 38,1 MW
LZ ≤10 kW 0,7 MW
Sumárne za ES SR
838,2 MW
7,6 MW
-        
LZ 140,6 MW
482,2 MW
-        
-        
LZ -        
0,5 MW
0,2 MW
-        
LZ 57,9 MW
254,7 MW
7,4 MW
-        
LZ 30,6 MW
100,7 MW
0,0 MW
-        
LZ 52,1 MW

Dátum poslednej aktualizácie: 3.10.2022 15:00

Celkový inštalovaný výkon z pohľadu globálnych vplyvov PS
Inštalovaný výkon fotovoltických a veterných zdrojov nad 10 kW (okrem lokálnych zdrojov)
Inštalovaný výkon ostatných zdrojov nad 10 kW (okrem lokálnych zdrojov)
LZ LZ >10 kW Inštalovaný výkon lokálnych zdrojov RDS (sumárny za roky 2022 a 2023) Inštalovaný výkon lokálnych zdrojov RDS a DS iných ako RDS nad 10 kW (sumárny za roky 2022 a 2023)
LZ ≤10 kW Inštalovaný výkon lokálnych zdrojov RDS a DS iných ako RDS do 10 kW vrátane (sumárny za roky 2022 a 2023)

Celkový vyčerpaný výkon = vyčerpaný výkon (fotovoltické a veterné zdroje + ostatné zdroje + lokálne zdroje) nad 10 kW

Prípadný rozdiel v súčtoch môže byť spôsobený zaokrúhľovaním.

Evidencia čerpania výkonu stanoveného MH SR pre zdroje s právom na podporu, typu „lokálne zdroje“, podľa zákona č. 309/2009 Z.z (v súlade s Oznamom MH SR pre rok 2022 a pre rok 2023)

Distribučná sústava Rok Pridelený výkon
(MW)
Vyčerpaný výkon (MW) Voľný výkon
(MW)
≤ 10 kW > 10 kW
ZSD 2022 50,0 0,7 21,4 27,9
2023 30,0 0,0 0,0 30,0
SSD 2022 69,0 0,6 55,8 12,5
2023 30,0 0,1 11,9 18,0
VSD 2022 50,0 0,7 27,1 22,1
2023 30,0 0,0 0,0 30,0
DS iná ako RDS 2022 20,0 20*) 0*)

*) V zmysle informácie Ministerstva hospodárstva SR (odkaz)

Administrácia žiadostí

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK