Mgr. Adriana Komorníková

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Tel.:02/5069 2216
Ing. Sandra Čičová Kotzigová
Spokesperson

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Tel.:02/5069 2214