english sobota - 20. apríl, 2019,    meniny má MARCEL hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(1.4.2019)
> Oznam
Dňa 11. 3. 2019 bolo vydané rozhodnutie č. 0005/2019/E-PP, ktorým ÚRSO mení
Prevádzkový...
(22.3.2019)
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti...
(20.3.2019)
> Oznam
Bolo zverejnené Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na...
(19.3.2019)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli
zverejnené výberové konania na obstaranie PpS...
(5.3.2019)

Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom
zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS M. Obertom pre portál www.venergetike.sk (so šéfredaktorom M. Dargajom)
...
(17.4.2019)
> Družstvo SEPS si odnieslo zlatú trofej z ĽŠH ECHOZ 2018
Znova sme potvrdili, že sa ani v silnej konkurencii nestratíme. Naši kolegovia, odborári zo SEPS, si odniesli víťaznú trofej z...
(10.9.2018)
> Letné športové hry 2018
Letné športové hry o pohár generálneho riaditeľa SEPS sa uskutočnili 29. júna, opäť vo ...
(10.7.2018)
> Prezentácia záverov z verejnej konzultácie k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie...
(31.5.2018)
> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom
Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
(10.5.2018)
Posledná modifikácia: 18.4.2019 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk