english streda - 2. december, 2020,    meniny má BIBIÁNA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0300/2020/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia rezervovanej...
(1.12.2020)
> Pozvánka na ENTSO-E Workshop
Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na druhý verejný workshop k implementácii MARI...
(27.11.2020)
> Oznam
Dňa 24. 11. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené aktualizačné zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok...
(26.11.2020)
> Informácia
Dňom 20.11.2020 spoločnosť SEPS spúšťa novú možnosť uplatnenia zákonného nároku vlastníka na vyplatenie jednorazovej náhrady...
(20.11.2020)
> Oznam o uvedení nových slovensko-maďarských vedení do prevádzky
Z dôvodu nepredpokladanej mimoriadnej situácie dlho očakávané uvedenie nových slovensko-maďarských prepojovacích vedení...
(13.11.2020)

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Informácia: Začiatok publikácie údajov z výpočtu kapacity pre denný trh prostredníctvom flow-based v regióne Core, výsledkov simulácie Market Coupling a aktualizovaného plánu projektu
Členovia projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) pripravili tlačovú správu o postupnom prechode...
(13.11.2020)
> Celofiremné testovanie zamestnancov SEPS na COVID-19
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), v rámci súboru prijatých opatrení pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID-19...
(12.11.2020)
> Projekt DE-AT-PL-4MMC informuje účastníkov trhu o aktuálnom stave a plánovaní projektu
Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného trhu (NEMO) participujúci v projekte...
(10.11.2020)
> Projekt Danube InGrid uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov
Spoločným cieľom Európskej únie je zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov...
(19.10.2020)
> Usmernenie Európskej komisie o pokračovaní projektu DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling)
Dňa 22.09.2020 obdržali národné regulačné úrady Rakúska, Nemecka, Poľska a krajín 4M MC...
(25.9.2020)
 

Náhrady (Žiadosť)

Posledná modifikácia: 1.12.2020 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk