english pondelok - 27. máj, 2019,    meniny má IVETA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
Dňa 15.05.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky...
(15.5.2019)
> Oznam
Dňa 15.05.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu zoznamu štandardných ...
(15.5.2019)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(6.5.2019)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(1.4.2019)
> Oznam
Dňa 11. 3. 2019 bolo vydané rozhodnutie č. 0005/2019/E-PP, ktorým ÚRSO mení
Prevádzkový...
(22.3.2019)

Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom
zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS M. Obertom pre portál www.venergetike.sk (so šéfredaktorom M. Dargajom)
...
(17.4.2019)
> Prezentácia záverov z verejnej konzultácie k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie...
(31.5.2018)
> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom
Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
(10.5.2018)
> Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení
Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty...
(21.9.2017)
> Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny
Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o...
(22.6.2017)
Posledná modifikácia: 24.5.2019 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk