english streda - 21. november, 2018,    meniny má ELVÍRA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
Dňa 12.11.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa...
(19.11.2018)
> Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019
Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa...
(14.11.2018)
> Oznam
Dňa 9.11. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(9.11.2018)
> Pozvánka k prihláseniu na odber informácií z Core Consultative Group
Vážení účastníci trhu,

Slovenská elektrizačná prenosová sústava...
(9.11.2018)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(5.11.2018)

Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom
zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019

Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Prezentácia záverov z verejnej konzultácie k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie...
(31.5.2018)
> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom
Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
(10.5.2018)
> Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení
Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty...
(21.9.2017)
> Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny
Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o...
(22.6.2017)
> Tlačová správa
V anglickej verzii stránky bola zverejnená tlčová správa "V4 Transmission system operators (ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS) and TRANSELECTRICA are deeply concerned by nontransparent developments around the implementation of congestion management at the Austrian-German border."...
(24.5.2017)
Posledná modifikácia: 19.11.2018 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk