Plán odpadového hospodárstva sumarizuje základné princípy a metódy používané pri riadení odpadového hospodárstva v našej spoločnosti. Približuje zameranie sa na predchádzanie vzniku odpadov v budúcnosti a čo najefektívnejšie využitie recyklácie alebo zhodnocovanie už vzniknutých odpadov s potrebou možného prechodu na obehové hospodárstvo. Predkladá opatrenia a postupy dôležité pre dodržiavanie noriem ISO a tiež plnenia požiadaviek európskych legislatív, ako je Taxonómia a iné.

Plán odpadového hospodárstva