Na tejto časti webovej stránky zverejňujeme informácie o uskutočňovaných trhových konzultáciách s cieľom prípravy verejného obstarávania/interného obstarávania a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe nákupu.