Dňa 3.3.2024 sa uskutočnila posledná denná unilaterálna explicitná aukcia organizovaná SEPS na profile SK – UA pre obchodný deň 5.3.2024.

Dňa 4.3.2024 sa uskutočnila prvá denná bilaterálna explicitná aukcia organizovaná alokačnou kanceláriou JAO na profile SK – UA pre obchodný deň 6.3.2024. 

Platformou pre zadávanie nominácií účastníkov registrovaných na slovenskom trhu ostáva systém Damas Energy (modul Prenosové Služby) SEPS.  

Zavedenie spoločných aukcií znamená krok vpred pri koordinácii prideľovania kapacít na profile SK-UA, čím sa tiež zjednoduší prístup k cezhraničnej kapacite pre účastníkov trhu.  

Prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít na mesačnej báze na profile SK-UA aktuálne neprebieha. O akejkoľvek zmene Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať. 

 

Archív