wdt_ID Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateľa Adresa dodávateľa Schvaľovateľ 1 Schvaľovateľ 2 Dátum zverejnenia (voliteľné)
1 4500023097 Nákup pitnej vody 110,24 € 11.11.22 11.11.22 50046586 Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji Bc. Marian Dian, vedúci odboru 11.11.22
2 4500023096 Nákup PC techniky 2 318,24 € 11.11.22 11.11.22 36562939 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Ing. Richard Rečlo, výkonný riaditeľ 11.11.22
3 4500023095 Nákup PC techniky 1 762,50 € 11.11.22 11.11.22 31421652 TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Ing. Richard Rečlo, výkonný riaditeľ 11.11.22
4 4500023093 Školenia 1 188,00 € 11.11.22 11.11.22 43999581 AIO Education s.r.o. Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditeľ 11.11.22
5 4500023092 Školenia 325,00 € 11.11.22 11.11.22 35856793 Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov Mgr. Radka Mináriková, vedúci odboru 11.11.22
6 4500023091 Školenia 800,00 € 11.11.22 11.11.22 34140352 INFORMA a.s. Ulica gen. Klapku 23, 945 01 Komárno JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditeľ 11.11.22
7 4500023090 Školenia 9 800,00 CZK 11.11.22 11.11.22 25605381 Gradua-CEGOS, s.r.o. Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2 JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditeľ 11.11.22
8 4500023089 Diagnostika 3 136,60 € 11.11.22 14.11.22 31450474 VUJE, a.s. Okružná 5, 918 64 Trnava Ing. Ľuboš Holka PhD., výkonný riaditeľ 11.11.22
9 4500023088 Diagnostika 3 108,20 € 11.11.22 14.11.22 31450474 VUJE, a.s. Okružná 5, 918 64 Trnava Ing. Ľuboš Holka PhD., výkonný riaditeľ 11.11.22
10 4500023087 Elektro práce 3 276,00 € 11.11.22 14.11.22 52366081 Hitachi Energy Slovakia, s. r. o. Tuhovská 29, 831 06 Bratislava Ing. Miroslav Stančák, výkonný riaditeľ 11.11.22
11 4500023086 Nákup spotrebného materiálu 46,40 € 11.11.22 11.11.22 35108401 Marian Šantavý Bojničky 297, 920 55 Bojničky Ing. Štefan Kšiňan, vedúci odboru 11.11.22
12 4500023085 Nákup spotrebného materiálu 257,50 € 11.11.22 11.11.22 35108401 Marian Šantavý Bojničky 297, 920 55 Bojničky Ing. Štefan Kšiňan, vedúci odboru 11.11.22
13 4500023084 Konferencia 150,00 € 10.11.22 10.11.22 31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 Mgr. Radka Mináriková, vedúci odboru 11.11.22
14 4500023083 Reklama obchodného mena 1 000,00 € 10.11.22 10.11.22 35765682 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur Mgr. Juraj Lott, vedúci kancelárie 11.11.22
15 4500023082 Polygrafická výroba 2 184,00 € 10.11.22 10.11.22 35742097 X print s.r.o. Einsteinova 11, 851 01 Bratislava Mgr. Juraj Lott, vedúci kancelárie 11.11.22
16 4500023081 Konferencia 390,00 € 10.11.22 10.11.22 36427012 SPX, s.r.o. Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditeľ 11.11.22
17 4500023080 On-line prístup k produktom 1 862,40 € 10.11.22 11.11.22 35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava JUDr. Marián Halák, výkonný riaditeľ 11.11.22
18 4500023078 On-line prístup k produktom 98,00 € 10.11.22 10.11.22 35907266 W PRESS, a.s. Partizánska 2, 811 03 Bratislava Mgr. Lívia Kovács, vedúci odboru 11.11.22
19 4500023077 Akcia konaná spoločnosťou 840,00 € 10.11.22 10.11.22 42364698 Kreatívny klub Luna, o. z. Bezručova 4, 811 09 Bratislava Mgr. Juraj Lott, vedúci kancelárie 11.11.22
20 4500023076 Odber periodických dokumentov 1 520,00 € 10.11.22 11.11.22 45404879 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá JUDr. Marián Halák, výkonný riaditeľ 11.11.22
21 4500023075 Odber periodických dokumentov 89,00 € 10.11.22 10.11.22 35907266 W PRESS, a.s. Partizánska 2, 811 03 Bratislava Mgr. Lívia Kovács, vedúci odboru 11.11.22
22 4500023074 Nákup tovaru 3 000,00 € 10.11.22 10.11.22 35810122 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava Mgr. Juraj Lott, vedúci kancelárie 11.11.22
23 4500023073 Školenia 330,00 € 10.11.22 10.11.22 43999581 AIO Education s.r.o. Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica Mgr. Radka Mináriková, vedúci odboru 11.11.22
24 4500023072 Seminár 130,00 € 10.11.22 10.11.22 31343414 Deloitte Audit s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Mgr. Radka Mináriková, vedúci odboru 11.11.22
25 4500023071 Nákup kancelárskych potrieb 108,71 € 10.11.22 10.11.22 35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava Ing. Igor Šulc, vedúci odboru 11.11.22