Oznam

Predstavenstvo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. svojím uznesením schválilo poverenie spoločnosti OKTE, a.s. činnosťou Lokálneho vydavateľa EIC identifikačných čísel (EIC kódov), centrálnou registráciou a evidenciou EIC kódov, ako aj stanovením postupu pri určovaní identifikačných čísiel, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav, prevádzkovatelia priamych vedení a výrobcovia elektriny, v súlade so štandardom združenia ENTSO-E.

V súvislosti s týmto rozhodnutím SEPS ukončí vydávanie EIC kódov dňa 26.6. 2013, tzn. žiadosti o pridelenie EIC kódu doručené do SEPS v termíne po 26.6. 2013 budú postúpené na vybavenie do OKTE, a.s. (www.okte.sk)

Odkazy na EIC kódy

EIC kódy vydané SEPS
Kompletný Európsky zoznam EIC kódov
Úrady vydávajúce EIC kódy