• Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E-NF, ktorým úrad schválil obstaranie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy inak, ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, a to priamym oslovením všetkých subjektov so zariadeniami s platným certifikátom na poskytovanie príslušného typu nefrekvenčnej podpornej služby. (Doložka právoplatnosti)
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2023/E-TP, ktorým úrad schvaľuje technické podmienky prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy (Doložka právoplatnosti)
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/E-TP, ktorým úrad schvaľuje technické požiadavky na regulačné služby obstarávané prevádzkovateľom prenosovej sústavy a technické požiadavky na obstarávané nefrekvenčné podporné služby a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb na základe trhových postupov prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Doložka právoplatnosti)