Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť
Zoznam držiteľov autorizácie Zoznam_drzitelov_autorizacie.pdf 142 kB

 

Aktualizácia: 01.05.2024

Doplnenie odborného garanta Ing. Ľuboš Zafka na vykonávanie certifikačným meraní pre spoločnosť eLogica certification s.r.o.

Pozn.:

  1. Udelená autorizácia oprávňuje spoločnosti vykonávať certifikačné merania PpS počas doby jej platnosti.
  2. Certifikačné merania môžu vykonávať len odborní garanti, uvedení v evidencii udelených autorizácií na Certifikáciu PpS pri každom držiteľovi, s platným Osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení.