Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť
Zoznam držiteľov autorizácie Zoznam_drzitelov_autorizacie.pdf 142 kB

 

Aktualizácia: 28.9.2023

Úprava korešpondenčnej adresy pre spoločnosť eLogica s.r.o..

Udelená autorizácia oprávňuje spoločnosť vykonávať certifikačné merania PpS počas doby jej platnosti.

Certifikačné merania môžu vykonávať len odborní garanti, uvedení v evidencii udelených autorizácií na Certifikáciu PpS pri každom držiteľovi, s platným Osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení.