Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť
Zoznam držiteľov autorizácie Zoznam_drzitelov_autorizacie.pdf 484 kB

 

Aktualizácia: 18.1.2023

Pozn.: Úprava tabuľky kvôli rozšíreniu autorizovaných spoločností  na vykonávanie certifikačných meraní od 18.1.2023.

Udelená autorizácia oprávňuje spoločnosť vykonávať certifikačné merania PpS počas doby jej platnosti.

Certifikačné merania môžu vykonávať len odborní garanti, uvedení v evidencii udelených autorizácií na Certifikáciu PpS pri každom držiteľovi, s platným Osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení.