Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2021

Vonkajšie elektrické vedenia – dĺžky vedení
Napätie
(kV)
* jednoduché* dvojité* VSV* celkomRozvinutá dĺžka
(km)
4001 373,533472,85818,6781 865,0692 356,604
220409,686140,1880,000549,874690,062
1100,25421,09618,67840,02879,802
Spolu1783,473634,14237,3562 454,9713126,468

* Dĺžka trasy vedenia (km)

Vonkajšie elektrické vedenia – počet stožiarov
Napätie (kV)Jednoduché (ks)Dvojité (ks)VSV (ks)Celkom (ks)
4003 9581 480645 502
220125145401 705
110181082
Spolu5 2102015647 289

Elektrické stanice
Napätie (kV)Počet rozvodní (ks)Počet polí (ks)
40020147
220637
110124
Spolu27208

Sieťové transformátory
Prevod napätia (kV/kV)Počet transformátorov (ks)Celkový výkon (MVA)
400/22031 400
400/110319 230
220/11061 200
Spolu4011 830

Vývoj počtu transformátorov

Inštalovaný výkon transformátorov v MVA

Ochrany a automatiky
Napätie (kV)Počet ochrán
digitálnych (ks)
Počet ochrán elektromech. (ks)Počet ochrán elektronických (ks)Počet ochrán
hybridných (ks)
4006860262
2201273110
110185600
3532300
3359000
2251700
10.5642230
6.39000
0.417000
kostra37040
Spolu1 22151442

Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu