Platné od 4.3.2024: Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Platné do 3.3.2024: Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny

Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy na rok 2024

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2024

Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia na rok 2024

Archív

Často kladené otázky

Pre odpovede na prípadné otázky môžete navštíviť sekciu Otázky a odpovede.
Ďalšie informácie je možné získať dotazom na elektronickú adresu zmluvy@sepsas.sk