Grafy

V prípade problémov s vyššie uvedenými odkazmi postupujte nasledovne:

  1. V prehliadači otvorte web Damas Energy – https://dae.sepsas.sk/
  2. Kliknite na ,,Verejný prístup“:
  3. Po kliknutí na Verejný prístup môžete v Menu (Zverejňovanie) prehliadať aktuálne Denné údaje o prevádzke: