Kontaktné údaje:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

Otvorené:
Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 14:00
Piatok: 9:00 – 13:00