V období rokov 2021 – 2024 sme z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis, tvoreného z asignácie dane našej spoločnosti, podporili viacero verejnoprospešných aktivít.

Tu sú príklady podporených projektov:

Experiment je zážitok

Výučba predmetov, ako je napríklad fyzika, môže byť aj vzrušujúca. Vedia o tom napríklad študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde pôsobí pán profesor Jozef Beňuška. Patrí k najznámejším popularizátorom fyziky a za svoj inovatívny prístup k vyučovaniu tejto vedeckej disciplíny sa stal v roku 2017 „Najlepší európsky učiteľ fyziky“. Pri gymnáziu, na ktorom vyučuje, založil Centrum popularizácie fyziky, ktoré sa stalo inšpiráciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalších nadšencov prírodných vied.

Pán Beňuška sa so svojimi skúsenosťami a nápadmi podelil aj ako autor viacerých publikácií. K najnovším patria pracovné listy pre stredné školy „Experiment je zážitok“. Boli podporené z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis v rámci projektu Energia pre školy a sú dostupné tu.

Energetická gramotnosť – prvý ročník

Vzdelávanie v oblasti energetickej gramotnosti získalo z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis v rámci prvej výzvy programu podporu vo výške 60-tisíc eur.  Cieľom grantového programu bolo podporiť vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie ako aj podporiť rozvíjanie aktivít energetickej gramotnosti zo strany učiteľov na základných školách.

Žiadatelia si museli vybrať minimálne 2 z 8 definovaných tém a tie spracovať do podoby vyučovacej hodiny:

 1. Cesta elektriny
 2. Elektrina okolo nás
 3. Skladovanie elektriny
 4. Emisie pri výrobe elektriny
 5. Jednosmerný a striedavý prúd
 6. Energetický mix na Slovensku
 7. Obnoviteľné zdroje energií
 8. Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali

Výška grantu bola stanovená podľa počtu spracovaných tém: pri dvoch témach išlo o sumu od 5 000 eur, pri všetkých ôsmych spracovaných témach o sumu až do výšky 20 000 eur.

Podporu na svoje projekty získalo 8 škôl:

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená
Základná škola, Zákopčie 957, Zákopčie
Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava
Základná škola, Zbehy 661

Úspešní žiadatelia v máji a júni 2023 odučili spracované témy na základných školách. Z vyučovania nakrútili aj video, ktoré poslúži ako metodický materiál na výučbu danej témy energetickej gramotnosti pre 2. stupeň základných škôl. Videá budú už čoskoro dostupné na Youtube.

Energia v súvislostiach – príručka (nielen) pre učiteľov základných a stredných škôl

Z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis bola v rámci projektu Energetická gramotnosť na školách financovaná aj príručka pre učiteľov základných a stredných škôl „Energia v súvislostiach, ktorú vydalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Publikácia sa zameriava na elektrinu. Dozviete sa z nej o elektrických javoch, o osobnostiach v dejinách ľudstva, ktoré sa venovali bádaniu v tejto oblasti, či o histórii elektrifikácie na Slovensku.

 

„Energia v súvislostiach“ sa sústreďuje najmä na aktuálne informácie z tematických okruhov:

• Elektrina okolo nás
• Cesta elektriny
• Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie
• Energetický mix na Slovensku

Veľkým prínosom publikácie sú tipy na aktivity. Ak ste rodičom školopovinného dieťaťa, určite oceníte množstvo tvorivých nápadov na vedomostné hry a kvízy, ktorými sa budete môcť zabaviť (a zároveň sa pri nich niečo nové naučiť) aj u vás doma.

My Machine

Sme generálnym partnerom oceňovaného a úspešného vzdelávacieho programu, ktorý funguje v 13 krajinách, od roku 2016 aj na Slovensku. V jeho ročnom procese si  deti zo základných škôl vysnívajú vynálezy, tímy vysokoškolských študentov navrhnú, ako by sa dali zostrojiť, a zruční stredoškoláci z odborných škôl ich vyrobia. Zapojení žiaci a študenti si tak rozvíjajú kreativitu a schopnosť spolupráce, ale hlavne sa učia, že všetko sa dá, ak spolupracujú rôzne talenty.

Súťaže na popularizáciu vedy a techniky

Cieľom grantovej výzvy je podporiť aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl.

 

 

Podporu získali projekty:

 • Vedecký MA-CHE-R – žiadateľ: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
 • Vedecké krabice – žiadateľ: Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ
 • Semináre Pikomat a Pikofyz – žiadateľ: P – MAT, n.o.
 • Navrhni 3D hračku s microbitom – žiadateľ: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
 • STEM with FUN – žiadateľ: Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce
 • FIRST LEGO League – žiadateľ: FLL Slovensko o.z.
 • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2023 – žiadateľ: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
 • FIRST Global 2023 – žiadateľ: FIRST Global Slovakia, o.z.

 Priama podpora technických univerzít

Šesť projektov technických univerzít získalo z nadačného fondu podporu v celkovej výške viac ako 253 000 eur. Realizácia prebiehala v roku 2022. Všetky projekty pomáhajú rozvíjať vzdelávanie, vedu a výskum na slovenských univerzitách v Bratislave, Žiline a v Košiciach.

 

 Deň otvorených dverí na technických univerzitách

Zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí na technických univerzitách. Fakulty otvorili svoje brány pre stovky študentov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu odborov, ktoré majú v gescii. Na svoje študentské časy na tejto fakulte si zaspomínali počas svojho vystúpenia aj naši kolegovia. V našom stánku si študenti mohli vyskúšať virtuálnu elektrickú stanicu – prejsť sa v jej priestoroch a ovládať niektoré prvky. Ako to celé prebiehalo, si môžete pozrieť vo videu.

 Podpora Zmudri G

Energetická gramotnosť je v dnešnej dobe rovnako dôležitá ako tá finančná. A záleží na nej aj našej spoločnosti. Hovoríme o nej na rôznych fórach a podporujeme projekty, ktoré sú zamerané na jej rozvíjanie. Jedným z nich sú videá od Zmudri G. Pozrieť si ich môžete TU.

Energia pre dobro

V našom Zamestnaneckom grantovom programe mohli organizácie verejnoprospešného charakteru získať grant v hodnote od 1.000 € do 1.500 € na jeden projekt. Celkovo sa prerozdelilo 20.000 € medzi 15 vybraných projektov. Podmienkou zapojenia sa organizácie do Zamestnaneckého grantového programu bola aktívna pomoc konkrétneho zamestnanca SEPS organizácii či mestu alebo obci. 

Podpora záchranných vtáčích staníc

Aj príroda občas potrebuje našu pomoc. Preto sme podporili sumou 3000 eur záchrannú vtáčiu stanicu OZ Návrat do divočiny a záchrannú vtáčiu stanicu Nová šanca v rámci Centra voľného času Sečovce. Obe tieto stanice pomáhajú vtákom. Ich zranenia, žiaľ, často vznikajú v dôsledku činnosti ľudí – zrážka s autom, náraz do sklenených okien či útok domáceho miláčika.