SAMOSTATNÝ ODBOR CSR A KOMUNIKÁCIE
Mgr. Adriana Komorníková
referent vonkajších vzťahov

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Tel.:02/5069 2216
SAMOSTATNÝ ODBOR CSR A KOMUNIKÁCIE
Ing. Sandra Čičová Kotzigová
špecialista – hovorca

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Tel.:02/5069 2214 0918 415 607
E-mail: komunikacia(at)sepsas.sk