Aktuálne spolupracujeme s OZ Ochrana dravcov na Slovensku na projekte LIFE Danube Free Sky, v rámci ktorého inštalujeme zviditeľňovače vedení vo vybraných úsekoch oblasti Podunajska. Dunaj je považovaný za jeden z najvýznamnejších migračných koridorov vtákov na území SR. Zviditeľňovače budú postupne umiestnené na existujúce vedenia a sú zakomponované aj v projektoch budúcich vedení.

Viac o projekte sa dozviete TU.