Účinné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

V súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“). Technické podmienky pozostávajú z ôsmich dokumentov. Jednotlivé dokumenty sa podľa potreby pravidelne aktualizujú.

Kompletné dokumenty na stiahnutie

NázovDokumentVeľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
Dokument_A_TP_Oktober_2022.pdf623kB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
Dokument_B_TP_Oktober_2022.pdf1,78 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
Dokument_C_TP_Marec_2022.pdf956 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
Dokument_D_TP_Oktober_2022.pdf709 kB
Dokument E
Prílohy určené na vypĺňanie
Dokument_E_TP_Oktober_2022.xlsx643 kB
Dokument F
Metodiky
Dokument_F_TP_Oktober_2022.pdf2,5 MB
Dokument N
Technické podmienky pre pripojenie do PS
Dokument_N_TP_November_2022.pdf2,11 MB
Dokument O
Plán obrany a obnovy
Dokument_O_TP_Marec_2022.pdf1,03 MB