Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

V súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“). Jednotlivé dokumenty sa podľa potreby pravidelne aktualizujú.

Časť Technických podmienok, ktoré upravujú podmienky na pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy, je v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o energetike schvaľovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako nový dokument S Technických podmienok.

V nadväznosti na povinnosti uvedené v ustanoveniach § 28 ods. 4 a 5 zákona o energetike sú rozhodnutím ÚRSO schvaľované aj:

  • technické požiadavky na regulačné služby obstarávané prevádzkovateľom prenosovej sústavy a technické požiadavky na obstarávané nefrekvenčné podporné služby (Dokument B), a
  • podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb.

Dokumenty Technických podmienok

Dokument na stiahnutieÚčinnosť od
Dokument_A.pdf
Všeobecné ustanovenia
13.10.2023
Dokument_C.pdf
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
23.03.2023
Dokument_D.pdf
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
13.10.2023
Dokument_E.xlsx
Prílohy na vypĺňanie
13.10.2023
Dokument_F.pdf
Metodiky
23.03.2023
Dokument_N.pdf
Základné požiadavky pre pripojenie do PS pre odberateľov a HVDC
23.03.2023
Dokument_O.pdf
Plán obrany a obnovy
23.03.2023

 

Dokumenty schválené rozhodnutím ÚRSO

NázovDokument na stiahnutieÚčinnosť od
Dokument B
Technické požiadavky na obstarávané
regulačné služby a nefrekvenčné
podporné služby
Rozhodnutie ÚRSO č. 0010_2023_E-TP.pdf
Doložka právoplatnosti.pdf

13.10.2023
Podmienky obstarania nefrekvenčných
podporných služieb zmenené rozhodnutím ÚRSO č. 0015/2023/E-TP
Rozhodnutie-c.-0015_2023_E-TP.pdf
Dolozka-pravoplatnosti.pdf
Podmienky-obstarania-nf-PpS-na-stiahnutie.pdf
12.12.2023
Dokument S
Technické podmienky pripojenia zariadení
na výrobu elektriny a zariadení
na uskladňovanie elektriny do sústavy
Rozhodnutie ÚRSO č. 0002_2023_E-TP.pdf
Doložka právoplatnosti.pdf
23.03.2023

Archív

Dokument na stiahnutieÚčinnosť od
Podmienky obstarania nf PpS.pdf.pdf
Podmienky obstarania nefrekvenčných
podporných služieb schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0004/2023/E-TP
23.03.2023
Dokument_A.pdf
Všeobecné ustanovenia
23.03.2023
Dokument B
Technické požiadavky na obstarávané
regulačné služby a nefrekvenčné
podporné služby schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0004_2023_E-TP
23.03.2023
Dokument_D.pdf
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
23.03.2023
Dokument_E.xlsx
Prílohy na vypĺňanie
23.03.2023