ZÁMER vypracovaný podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
Bystricany_titulka.pdf 36 kB 7.10.2011
Bystricany_obsah.pdf 47 kB 7.10.2011
Bystricany_I_II.pdf 568 kB 7.10.2011
Bystricany_III_A.pdf 1320 kB 7.10.2011
Bystricany_III_B.pdf 471 kB 7.10.2011
Bystricany_IV_V.pdf 316 kB 7.10.2011
Bystricany_VI.pdf 63 kB 7.10.2011
Bystričany-zoznam_priloh.pdf 11 kB 7.10.2011

Prílohy

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
Priloha_c1-mapa.pdf 758 kB 7.10.2011
Priloha_c2-situacia.pdf 4421 kB 7.10.2011

SPRÁVA O HODNOTENÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vypracovaná podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
Titulka.pdf 41 kB 8.6.2012
Obsah.pdf 57 kB 8.6.2012
Cast_A.pdf 41 kB 8.6.2012
Cast_B.pdf 134 kB 8.6.2012
Cast_C.pdf 3,4 MB 8.6.2012

 

Prílohy

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
Priloha_1A-situacia.pdf 7 MB 8.6.2012
Priloha_1B-situacia.pdf 8 MB 8.6.2012
Priloha_2_1.pdf 1,5 MB 8.6.2012
Priloha_2_2.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Priloha_2_3.pdf 2,1 MB 8.6.2012
Priloha_2_4.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Priloha_2_5.pdf 1,8 MB 8.6.2012
Priloha_2_6.pdf 1,7 MB 8.6.2012
Priloha_2_7.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Priloha_2_8.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Priloha_2_9.pdf 1,5 MB 8.6.2012
Priloha_2_10.pdf 1,3 MB 8.6.2012
Priloha_3a-mapovana_vegetacia.pdf 827 kB 8.6.2012
Priloha_3b-orientacny_odhad_vyrubov_drevin.pdf 90 kB 8.6.2012
Priloha_4_1-mapa_vhodnosti.pdf 3,1 MB 8.6.2012
Priloha_4_2-mapa_vhodnosti.pdf 4,1 MB 8.6.2012
Priloha_4_3-mapa_vhodnosti-vysvetlivky.pdf 19 kB 8.6.2012
Priloha_5-foto.pdf 1,2 MB 8.6.2012
Priloha_6-tech_vykres-stoziare.pdf 70 kB 8.6.2012
Priloha_7-rokovanie-17-04-2012.pdf 70 kB 8.6.2012
Priloha_8-vyhodnotenie.pdf 61 kB 8.6.2012

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO (Číslo: 2562/12 – 3.4/ml) vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
Zaverecne_stanovisko.pdf 398 kB 2.7.2013
Zaverecne_stanovisko_anglicka_verzia.pdf 619 kB 28.8.2013

NON-TECHNICAL SUMMARY

Dokumenty na stiahnutie

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
NON-TECHNICAL SUMMARY_BK_062013.pdf 1,3 MB 2.7.2013
Stakeholder Engagement Plan.pdf 5,2 MB 24.7.2014

VYJADRENIE KOMPETENTNEJ INŠTITÚCIE K ÚZEMIAM NATURA 2000

Dokumenty na stiahnutie

Dokument Veľkosť Dátum
zverejnenia
NATURA_2000.pdf 1 MB 18.12.2013
NATURA_2000_EN.doc 12 kB 18.12.2013