ZÁMER vypracovaný podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Bystričany – titulka Bystricany_titulka.pdf 36 kB 7.10.2011
Bystričany – obsah Bystricany_obsah.pdf 47 kB 7.10.2011
Bystričany – časť I a II Bystricany_I_II.pdf 568 kB 7.10.2011
Bystričany – časť III_A Bystricany_III_A.pdf 1320 kB 7.10.2011
Bystričany – časť III_B Bystricany_III_B.pdf 471 kB 7.10.2011
Bystričany – časť IV a V Bystricany_IV_V.pdf 316 kB 7.10.2011
Bystričany – časť VI Bystricany_VI.pdf 63 kB 7.10.2011
Bystričany – zoznam príloh Zoznam_prilohy.pdf 11 kB 7.10.2011

Prílohy

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Príloha č.1 – mapa Priloha_c1.pdf 758 kB 7.10.2011
Príloha č.2 – situácia Priloha_c2.pdf 4421 kB 7.10.2011

SPRÁVA O HODNOTENÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vypracovaná podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Titulka Titulka.pdf 41 kB 8.6.2012
Obsah Obsah.pdf 57 kB 8.6.2012
Časť A Cast_A.pdf 41 kB 8.6.2012
Časť B Cast_B.pdf 134 kB 8.6.2012
Časť C Cast_C.pdf 3,4 MB 8.6.2012

Prílohy

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Príloha 1A – situácia Priloha_1_1A.pdf 7 MB 8.6.2012
Príloha 1B – situácia Priloha_1_1B.pdf 8 MB 8.6.2012
Príloha 2-1 Priloha_2_1.pdf 1,5 MB 8.6.2012
Príloha 2-2 Priloha_2_2.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Príloha 2-3 Priloha_2_3.pdf 2,1 MB 8.6.2012
Príloha 2-4 Priloha_2_4.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Príloha 2-5 Priloha_2_5.pdf 1,8 MB 8.6.2012
Príloha 2-6 Priloha_2_6.pdf 1,7 MB 8.6.2012
Príloha 2-7 Priloha_2_7.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Príloha 2-8 Priloha_2_8.pdf 1,9 MB 8.6.2012
Príloha 2-9 Priloha_2_9.pdf 1,5 MB 8.6.2012
Príloha 2-10 Priloha_2_10.pdf 1,3 MB 8.6.2012
Príloha 3A – mapovaná vegetácia Priloha_3a.pdf 827 kB 8.6.2012
Príloha 3B – orientačný odhad výrubov drevín Priloha_3b.pdf 90 kB 8.6.2012
Príloha 4-1 – mapa vhodnosti Priloha_4_1.pdf 3,1 MB 8.6.2012
Príloha 4-2 – mapa vhodnosti Priloha_4_2.pdf 4,1 MB 8.6.2012
Príloha 4-3 – mapa vhodnosti – vysvetlivky Priloha_4_3.pdf 19 kB 8.6.2012
Príloha 5 – foto Priloha_5.pdf 1,2 MB 8.6.2012
Príloha 6 – tech. výkres – stožiare Priloha_6.pdf 70 kB 8.6.2012
Príloha 7 – rokovanie 17.4.2012 Priloha_7.pdf 70 kB 8.6.2012
Príloha 8 – vyhodnotenie Priloha_8.pdf 61 kB 8.6.2012

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO (Číslo: 2562/12 – 3.4/ml) vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO ZS_2x400kV_B_K.pdf 398 kB 2.7.2013
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

  • anglická verzia
ZS_2x400kV_B_K.pdf 619 kB 28.8.2013

NON-TECHNICAL SUMMARY

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
NON-TECHNICAL SUMMARY NTS_BK_062013.pdf 1,3 MB 2.7.2013
Stakeholder Engagement Plan Stakeholder Engagement Plan.pdf 5,2 MB 24.7.2014

VYJADRENIE KOMPETENTNEJ INŠTITÚCIE K ÚZEMIAM NATURA 2000

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
NATURA 2000 NATURA_2000.pdf 1 MB 18.12.2013
NATURA 2000 – anglická verzia NATURA_2000_en.doc 12 kB 18.12.2013