Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2024/E-PP zo dňa 29. 01. 2024, ktorým úrad mení znenie kapitoly 3.10 Prevádzkového poriadku PPS s účinnosťou od 01. 02. 2024

Úplné znenie Prevádzkového poriadku

Doložka právoplatnosti

Archív