Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2024/E-PP zo dňa 1. 3. 2024 o schválení zmeny kapitoly 4 Prevádzkového poriadku PPS s účinnosťou od 4. 3. 2024.

Úplné znenie Prevádzkového poriadku s účinnosťou od 4. 3. 2024

Doložka právoplatnosti

Archív