My Machine

Sme generálnym partnerom oceňovaného a úspešného vzdelávacieho programu, ktorý funguje v 13 krajinách, od roku 2016 aj na Slovensku. V jeho ročnom procese si  deti zo základných škôl vysnívajú vynálezy, tímy vysokoškolských študentov navrhnú, ako by sa dali zostrojiť, a zruční stredoškoláci z odborných škôl ich vyrobia. Zapojení žiaci a študenti si tak rozvíjajú kreativitu a schopnosť spolupráce, ale hlavne sa učia, že všetko sa dá, ak spolupracujú rôzne talenty.

Súťaže na popularizáciu vedy a techniky

Cieľom grantovej výzvy je podporiť aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl.

 

 

Podporu získali projekty:

  • Vedecký MA-CHE-R – žiadateľ: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
  • Vedecké krabice – žiadateľ: Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ
  • Semináre Pikomat a Pikofyz – žiadateľ: P – MAT, n.o.
  • Navrhni 3D hračku s microbitom – žiadateľ: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
  • STEM with FUN – žiadateľ: Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce
  • FIRST LEGO League – žiadateľ: FLL Slovensko o.z.
  • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2023 – žiadateľ: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
  • FIRST Global 2023 – žiadateľ: FIRST Global Slovakia, o.z.

 Priama podpora technických univerzít

Šesť projektov technických univerzít získalo z nadačného fondu podporu v celkovej výške viac ako 253 000 eur. Realizácia prebiehala v roku 2022. Všetky projekty pomáhajú rozvíjať vzdelávanie, vedu a výskum na slovenských univerzitách v Bratislave, Žiline a v Košiciach.

 

 

 Deň otvorených dverí na technických univerzitách

Zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí na technických univerzitách. Fakulty otvorili svoje brány pre stovky študentov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu odborov, ktoré majú v gescii. Na svoje študentské časy na tejto fakulte si zaspomínali počas svojho vystúpenia aj naši kolegovia. V našom stánku si študenti mohli vyskúšať virtuálnu elektrickú stanicu – prejsť sa v jej priestoroch a ovládať niektoré prvky. Ako to celé prebiehalo, si môžete pozrieť vo videu.

 

 

 

 Podpora Zmudri G

Energetická gramotnosť je v dnešnej dobe rovnako dôležitá ako tá finančná. A záleží na nej aj našej spoločnosti. Hovoríme o nej na rôznych fórach a podporujeme projekty, ktoré sú zamerané na jej rozvíjanie. Jedným z nich sú videá od Zmudri G. Pozrieť si ich môžete TU.

Energia pre dobro

V našom Zamestnaneckom grantovom programe mohli organizácie verejnoprospešného charakteru získať grant v hodnote od 1.000 € do 1.500 € na jeden projekt. Celkovo sa prerozdelilo 20.000 € medzi 15 vybraných projektov. Podmienkou zapojenia sa organizácie do Zamestnaneckého grantového programu bola aktívna pomoc konkrétneho zamestnanca SEPS organizácii či mestu alebo obci. 

 

Podpora záchranných vtáčích staníc

Aj príroda občas potrebuje našu pomoc. Preto sme podporili sumou 3000 eur záchrannú vtáčiu stanicu OZ Návrat do divočiny a záchrannú vtáčiu stanicu Nová šanca v rámci Centra voľného času Sečovce. Obe tieto stanice pomáhajú vtákom. Ich zranenia, žiaľ, často vznikajú v dôsledku činnosti ľudí – zrážka s autom, náraz do sklenených okien či útok domáceho miláčika.