Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

V našej spoločnosti, ktorá je spoľahlivým prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky si uvedomujeme, akú dôležitú úlohu zohrávame v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Z tohto dôvodu sme dňa 15. mája 2021 zriadili Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Je tvorený z asignácie dane našej spoločnosti a financie z neho môžu byť použité na podporu a rozvoj verejnoprospešných aktivít, ktoré realizujú mimovládne neziskové organizácie. Tieto prostriedky teda nie sú v portfóliu našej spoločnosti, ale zúčastňujeme sa na rozhodovaní o ich smerovaní.