Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny za rok 2023 k zverejneniu na internetovej stránke www.sepsas.sk v zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z.

Standardy_kvality_2023_podla_Vyhlasky_236_2016